Vee-industrie aan banden


Dier­vrien­delijk Buren

De vee-industrie is immoreel en onhoudbaar. Er is geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsbeleid opgewassen tegen alle problemen die deze industrie met zich meebrengt. Megastallen gaan niet samen met volksgezondheid en dierenwelzijn. Daarom moet er een einde komen aan de vee-industrie. Buren biedt alle ruimte voor biologische akker- en tuinbouw voor zover de gemeente daar invloed op heeft.

  • De gemeente verleent geen enkele medewerking aan de herbouw van de onlangs afgebrande Knorhof, maar gaat herbouw actief tegen.
  • De gemeente staat vestiging en uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen, bont- en donsfokkerij niet toe. Ze geeft geen enkele subsidie aan deze industrie.
  • Buren verplicht bedrijven om zowel nieuwe als bestaande stallen brandveilig te maken.
  • De gemeente stelt veel strengere geur- en geluidsnormen op dan de huidige en handhaaft deze.
  • Mestvergistingsinstallaties zijn niet toegestaan.
  • De gemeente bevordert de weidegang en stimuleert beschutting in weilanden in de vorm van schuilstallen, bomen en hagen.
  • De gemeente stimuleert veehouders en fokkerijen om te schakelen naar biologische landbouw en/of de teelt van plantaardige eiwitten en andere gewassen (akkerbouw en duurzame tuinbouw).

Het standpunt Vee-industrie aan banden is onderdeel van: Geen bio-industrie in Buren Opkomen voor dieren

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer