Uiterlijk in 2030 klimaat­neu­traal


 • De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.
 • Uiterlijk in 2030 is Buren klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
 • De gemeente neemt haar klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving op in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.
 • Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
 • Erfafscheidingen van zonnepanelen worden vergunningsvrij.
 • Er komt een klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
 • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen.
 • Er komen meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
 • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas. Buren verbreekt de financiĆ«le banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
 • Buren gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2025 energieneutraal. Op haar eigen grond staat de gemeente alleen nog energieneutraal bouwen toe.
 • Buren stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
 • Buren werkt niet mee aan opslag van CO2.
 • Bij plannen van de gemeente wordt altijd in kaart gebracht wat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat zijn.
 • De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) en leges.
 • Buren stelt duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies

Het standpunt Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer