Schone lucht, veilig vervoer


Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop.

Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

 • De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
 • Buren ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.
 • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
 • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
 • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
 • Op wegen binnen de bebouwde kom zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
 • Buren bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • De gemeente investeert in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • In alle woonwijken én in het buitengebied is toegankelijk en regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij.
 • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.

Het standpunt Schone lucht, veilig vervoer is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer