Respect en zorg voor in het wild levende dieren


Dier­vrien­delijk Buren

Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

  • De gemeente verbiedt de jacht op haar gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Om illegale jacht en het vangen van dieren uit het wild aan te pakken, worden de regels streng gehandhaafd.
  • Bij vermeende overlast of hinder van dieren laat de gemeente eerst onafhankelijk onderzoek doen en neemt indien nodig preventief slimme, diervriendelijke maatregelen, zoals rasters om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom.
  • De gemeente geeft voorlichting aan haar inwoners over in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen.
  • De gemeente zet in op uitbreiding van de leefgebieden voor in het wild levende dieren, door rasters die zijn aangebracht tussen natuurgebieden en faunapassages te verwijderen.
  • De gemeente verbiedt hengelen in haar eigen wateren en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Als tussenstap stelt de gemeente visreservaten in, waar vissen vrij kunnen leven zonder risico gevangen te worden.
  • Projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst, worden opgezet en krijgen financiĆ«le ondersteuning.
  • De gemeente faciliteert het plaatsen van vleermuiskasten en nestgelegenheid voor vogels.
  • De gemeente stimuleert landeigenaren en boeren om natuurinclusief te werken, waarbij rekening wordt gehouden met weidevogels en andere dieren.
  • Lichtvervuiling verstoort de natuur ernstig. Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt.
  • Er komen diervriendelijke afrasteringen van wegen en wijken voor herten. Op wegen door natuurgebieden geldt een nachtelijke snelheidsbeperking.

Het standpunt Respect en zorg voor in het wild levende dieren is onderdeel van: Opkomen voor dieren

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer