Onder­steuning opvang­centra


Dier­vrien­delijk Buren

De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben dierenopvangcentra in Buren moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt.

  • De gemeente draagt in voldoende mate financieel bij aan de verzorging van dieren in dierenasielen.
  • De gemeente draagt bij aan het vervoer en de verzorging van in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt.
  • Om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken stimuleert de gemeente het chippen van katten en honden.
  • De gemeente verplicht dierenopvangcentra, maneges en kinderboerderijen om de onderkomens van dieren brandveilig te maken. De gemeente controleert de brandveiligheid.

Het standpunt Ondersteuning opvangcentra is onderdeel van: Opkomen voor dieren

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer