Natuur beschermen en verbinden


Natuurlijk: een leefbaar Buren

Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Buren. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

  • Buren krijgt via jaarlijkse inventarisaties zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.
  • In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren wordt niet gebouwd. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
  • De gemeente staat geen grote fruithallen toe in het groene buitengebied. Nieuwbouw of uitbreiding vindt plaats op bedrijventerreinen.
  • Er worden geen nieuwe wegen door natuurgebieden aangelegd.
  • De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.
  • De bescherming van bomen maakt deel uit van het groenbeleid. Hierin wordt opgenomen dat de gemeente terughoudend is met het snoeien van bomen.
  • We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan om bomen beter te beschermen. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. Bomen krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden. Bomenrijen en -groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit bevordert goede leefomstandigheden voor onder meer vogels en vleermuizen.
  • Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten en rietsnijden, vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden. Er wordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren.
  • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.
  • Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.


Het standpunt Natuur beschermen en verbinden is onderdeel van: Natuur voorop stellen

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer