Meer natuur in de straat


Natuurlijk: een leefbaar Buren

Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Buren een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreƫren.

 • In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom.
 • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
 • Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
 • De gemeente stopt per direct met het gebruik van gif zoals glyfosaat.
 • De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar groen ecologisch.
 • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels.
 • Op sportvelden en in parken of bermen wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.
 • De gemeente informeert haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
 • Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen.
 • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven.
 • Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer