Meer lokale demo­cratie


Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun dorp of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

  • Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.
  • Een gemeentelijke herindeling kan niet plaatsvinden zonder gemeentelijk referendum.
  • Bewoners krijgen meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.
  • Werkzaamheden waar een vergunning nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten.
  • De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
  • De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.
  • Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer