Meer aandacht voor onderwijs en cultuur


Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

 • Alle peuters kunnen gebruikmaken van betaalbare voorschoolse opvang.De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en
 • milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding
 • door middel van kooklessen en gezonde kantines.
 • Er zijn voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan.
 • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.
 • Buren investeert in behoud en heropening van openbare bibliotheken. De gemeente voorkomt analfabetisme en laaggeletterdheid.
 • Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk.
 • De gemeente zet zich in voor het behoud van openbare zwembaden.
 • De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • De gemeente creëert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.
 • Buren bevordert de herbestemming van monumenten. Sloop van (cultuur)historisch waardevolle panden dient voorkomen te worden.
 • De gemeente stelt cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op.
 • De gemeente steunt initiatieven om het erfgoed van migranten zichtbaar te maken.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer