Kinderen leren omgaan met dieren


Dier­vrien­delijk Buren

Jong geleerd: dieren beschermen, is mensen beschaven

Kinderen leren het meest over dieren als ze kunnen zien hoe die zich in vrijheid gedragen. De gemeente moet scholen stimuleren om kinderen vaker kennis te laten maken met de lokale natuur waar ze dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen observeren.

  • De gemeente stelt strenge eisen aan het welzijn van dieren in kinderboerderijen. Dieren worden in staat gesteld hun natuurlijke, soortspecifieke gedrag uit te oefenen. Exoten horen niet op een kinderboerderij.
  • Elk jaar jonge dieren geboren laten worden om bezoekers naar een kinderboerderij te trekken is ongewenst. Er wordt een strenger fokbeleid ingesteld. Het fokbeleid wordt aangepast aan de huisvestingscapaciteit.
  • Dieren van de kinderboerderij worden niet afgevoerd naar de slacht.
  • Een kinderboerderij dient te beschikken over een gediplomeerde dierenverzorger of toezichthouder.


Het standpunt Kinderen leren omgaan met dieren is onderdeel van: Opkomen voor dieren

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer