Een even­wichtige water­huis­houding


Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Buren moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

  • Het gemeentebestuur stelt een water- en groenstructuurplan op waarin veiligheid, natuur en milieu centraal staan. Hierin staan maatregelen om wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan.
  • De gemeente voorziet in veilige putdeksels, afsluitroosters of uitklimvoorzieningen zodat padden en kikkers niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Buren maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen.
  • Buren gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • De gemeente informeert haar inwoners jaarlijks over welke watervreemde stoffen in het drinkwater zitten.

Het standpunt Een evenwichtige waterhuishouding is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer