Duurzame evene­menten


Natuurlijk: een leefbaar Buren

De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de gemeente waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

  • De gemeente stelt een evenementenplan op. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.
  • Grootschalige (muziek)evenementen worden bij voorkeur niet in parken of weilanden, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden.
  • Evenementen in parken of weilanden vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.
  • Parken en ander openbaar groen worden niet (deels) afgesloten omdat er een evenement plaatsvindt waar toegangsgeld voor geheven wordt.
  • Er komt een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.
  • Bij evenementen worden geen ballonnen of lampionnen opgelaten.
  • Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het natuurherstel voor rekening van de organisator.
  • De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven en verzorgingshuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.
  • Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschap.

Het standpunt Duurzame evenementen is onderdeel van: Natuur voorop stellen

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer