De gemeente beschermt privacy


De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

Wat de Partij voor de Dieren betreft treedt de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd, niet in werking. De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten. Het is daarom belangrijk dat burgers zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet.

De gemeente moet speciale aanplakborden plaatsen voorafgaand aan het referendum over de Sleepnetwet. Er moet in elk stembureau kunnen worden gestemd over het referendum.

Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard.

Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd.

Advertentieborden met gezichtsherkenning worden verboden.

Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas.

De gemeente gaat voorzichtig om met persoonsgegevens. Het opslaan van gegevens mag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als er een wettelijke grondslag toe is.

Wil de gemeente deze data gebruiken, dan dienen ze zoveel mogelijk geanonimiseerd te worden. Dit is een goede methode om gegevens te gebruiken zonder daardoor de privacy aan te tasten.

Buren geeft burgers inzicht in wie toegang heeft tot zijn/haar gegevens en in het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

De gemeente dient tijdig te starten met de werving van een Functionaris Gegevensbescherming, een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en bewaking van de privacy.

Gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt.

De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.

Eerstelijnmedewerkers, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en onderwijzers, hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Zij krijgen dan ook training en verdere steun om (mogelijke) ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen handelen.

Bij open zwemplekken is voldoende aandacht voor de veiligheid van de bezoekers.

Het standpunt De gemeente beschermt privacy is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer