Circu­laire economie


Kringlopen sluiten: een circulaire economie in Buren. De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

 • De gemeente gaat werken met een Duurzaamheidsindex. Deze index, die al in veel gemeenten gebruikt wordt, geeft informatie over hoe de gemeente scoort op het gebied van Mens & Maatschappij (zoals veiligheid en zorg), Milieu, Natuur & Grondstoffen en op economische ontwikkeling.
 • Uiterlijk in 2030 is Buren afvalvrij.
 • De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.
 • De gemeente zamelt afval en afgedankte producten gescheiden in. De bakken voor gescheiden afvalinzameling staan (indien van toepassing) op loopafstand van woningen.
 • De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog.
 • Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.
 • Buren gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.
 • De gemeente stimuleert de vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen.
 • De gemeente stimuleert de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten kunnen laten of leren repareren.
 • Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet terecht komt in zeeën en oceanen. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.
 • Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.
 • De gemeente hanteert de ecologische voetafdruk om haar eigen voortgang en die van haar inwoners op duurzaamheid te meten.

Het standpunt Circulaire economie is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer