Alle energie op schoon


We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creƫren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

  • De bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per kern voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • In elke kern komt een klimaatcoach die inwoners adviseert en stimuleert bij het energieneutraal maken van hun woning.
  • Buren spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op individuele burgers worden afgewenteld.
  • Alle nieuwbouw wordt energiepositief, ter compensatie van oudere bebouwing.
  • De gemeente geeft voorlichting over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren en andere installaties die duurzame energie opwekken.
  • Buren gaat lichtvervuiling actief bestrijden.
  • Bedrijven die niet voldoen aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer worden beboet. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met energiescans.
  • Energieverspillers, zoals open winkelpuien en terrasverwarmers, worden aangepakt.
  • De gemeente stimuleert pilots met innovatieve, schone energietechnieken.

Het standpunt Alle energie op schoon is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer