Zeg maar Doej tegen je miljoenen


20 maart 2018

Het besluit om het oude bedrijventerrein Doejenburg in Maurik met ruim 14 hectare uit te breiden, is genomen voordat de Partij voor de Dieren in de raad zat. In 2013 was de Partij voor de Dieren de enige partij tegen de uitgave van nog eens 5 miljoen euro extra. Die waren nodig om nóg meer grond aan te kopen en om het volledige bedrijventerrein bouwrijp te maken. Maar toen was voor ons al duidelijk dat dit terrein nooit volledig zou worden verkocht en dat de gemeente zou opdraaien voor het verlies van vele miljoenen. Helaas kozen alle andere partijen er toen voor om wel geld te blijven stoppen in dit miljoenenproject.

Doejenburg in Maurik blijkt een bodemloze put die de gemeente Buren miljoenen kost. Dat geld kan niet aan andere projecten kan worden uitgegeven. De teller staat nu al ruim boven de 20 miljoen! Bovendien zijn honderden bomen gekapt en beschermde steenuilen verjaagd uit hun leefgebied. Al het groen moest wijken voor asfalt en bouwgrond.

De investering van ruim 20 miljoen moet worden terugverdiend met de verkoop van bedrijfsgrond à € 140 per m2. Maar de grond wordt nu al voor (veel) minder verkocht. Dat verlies maken we al vast. En alle grond verkopen gaat ook niet lukken, dat is inmiddels wel duidelijk. Er is daarom nu al 10 miljoen gereserveerd voor te verwachten verliezen en dat bedrag dat gaat nog wel verder oplopen.

Doejenburg is een flink staaltje van gemeentelijk onvermogen dat de inwoners van onze gemeente miljoenen kost. Nu is er nergens meer geld voor. Een bedrijf dat zo slecht met zijn geld omgaat, zou allang failliet zijn. Maar de gemeente Buren gaat niet failliet, de gemeente legt de rekening gewoon neer bij de inwoners. Zeg maar doej tegen je miljoenen.