Instal­latie burger­leden


10 april 2018

Alle burgerleden zijn vanavond door de voorzitter van de raad geïnstalleerd. Voor de Partij voor de Dieren waren dat Diana van Kruistum en Sonja van der Neut . Zij mogen niet deelnemen aan raadsvergaderingen, maar hebben een ondersteunende taak naar de raadsleden Joop de Jonge en Albert Zwarteveen. Zij helpen bij het voorbereiden van de raadsvergadering, bijvoorbeeld door het bestuderen van vergaderstukken en het stellen van technische vragen daarover. Ze kwamen dan ook direct na hun installatie in actie tijdens de voorbespreking. Sonja en Diana mogen namens de Partij voor de Dieren ook deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissies.