Speer­punten


Als jouw standpunten dicht bij de onze staan, laten we dan de handen ineen slaan.

Onze speerpunten voor Buren:

Bouwstop voor megastallen zoals de Knorhof. Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn belangrijker dan het goedkoop produceren van vlees.

Buren staat geen jacht toe op gemeentegronden.

Mega-fruithallen verhuizen naar bedrijventerreinen om zwaar vrachtverkeer in de dorpen en in het groene buitengebied te beperken.

In Buren zijn alle stallen brandveilig en kunnen dieren bij brand naar buiten.

Buren sluit commerciƫle visvijvers en verbiedt het vissen in gemeentelijke wateren zoals bij het gemeentehuis.

De uiterwaarden van de Rijn en de Lek zijn er voor de dieren, niet voor de landbouw. Ganzen en andere dieren worden hier met rust gelaten.

Buren geeft ruimte aan kleinschalige duurzame recreatie met oog voor natuur en milieu in plaats van grote nieuwe attractieparken.

De gemeente werkt zelf gifvrij en verbiedt gif in de fruitteelt en de laanboomteelt, ruimt vervuilde grond op en stimuleert biologische teelt.

De hondenbelasting wordt afgeschaft en er komen voldoende losloopgebieden.

De gemeente bevordert de weidegang en stimuleert beschutting voor dieren in weilanden.