Opinie

Visie op fusie

14-11-2016
In een open brief aan de de commissaris van de koning van de provincie Gelderland, zet Joop de Jonge, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren gemeente Buren, de visie van de PvdD over Sterk Bestuur en Intergemeentelijke samenwerking uitéén...

Herindeling gemeenten Rivierenland

27-11-2014
Rivierenland staat aan de vooravond van een grootschalige herindeling. Als het aan de onderzoekscommissie Sterk Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ligt blijven er van tien kleinere gemeenten slechts drie grote over. Dit werd tijdens een...

Dossier dieren welzijnsnota

16-03-2014
Dit artikel bevat een aantal citaten van onze fractievoorzitter tijdens raadsvergaderingen inzake een dierenwelzijnsnota. 2011 10 25 13    Subsidies 2012 Aanvraag 5  stichting Dierenhulp / Dierenambulance om hulp te kunnen bieden aan gewonde...

Opvang gezelschapsdieren

14-03-2014
Opvang gezelschapsdieren In de gemeente Buren leven vele gezelschapsdieren. Hieronder vallen niet alleen honden en katten maar ook konijnen, knaagdieren, reptielen maar ook  landbouwhuisdieren . Helaas komen veel dieren onnodig in een asiel terecht...

Megastallen in Buren

14-03-2014
Door schaalvergroting heeft vrijwel de gehele commerciële veehouderij zich omgevormd tot intensieve veehouderij (bio-industrie) met een aantal negatieve eigenschappen: grote potentiële ziektedruk (waaronder ook zoönosen),...

Fruitteelt of fruitgroothandel

03-02-2014
Fruitteelt of fruitgroothandel De Betuwe is van oudsher een gebied met veel fruitteelt waarbij de telers het fruit uit de boomgaard in een schuur (koelcel) op hun eigen erf opslaan. De laatste jaren komen er bij sommige bedrijven echter steeds meer...