Onze fractie

Gemeenteraadslid Joop de Jonge

Joop de Jonge heeft veel gedaan binnen de ‘dierenbeschermingswereld’. Zo is Joop bijvoorbeeld 7 jaar lang voorzitter geweest van de lokale afdeling van de Dierenbescherming, de afdeling Rivierenland (2003 – 2010). In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren, natuur en (leef)milieu bij de ‘oude’ politieke partijen onderwerpen waar nauwelijks aandacht voor is. Dieren zijn er voornamelijk om op te eten en natuur en milieu is eigenlijk alleen maar lastig door alle nieuwe regels en het kost nog geld ook. Kortom, de hoogste tijd dat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad komt om de speerpunten van de partij hoog op de agenda te zetten. Net als in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid in de raad andere partijen laten nadenken over belangrijke zaken met betrekking tot natuur, milieu en dierenwelzijn.
Zo wil de Partij voor de Dieren van de gemeente Buren een jachtvrije gemeente maken, zich verzetten tegen megastallen, meer schuilstallen voor weidedieren mogelijk maken en ondersteuning bieden aan dierenambulances en dierenopvangcentra. Kortom, werk genoeg voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Buren.
 

 

 

Albert Zwarteveen

Albert Zwarteveen houdt van aanpakken, kan goed luisteren en is doelgericht. Coöperatief en creatief. Altijd op zoek naar verbeteringen.
Hij vindt het leuk om te initiëren en structureren. Mensen te stimuleren in hun ontwikkeling om met kennis en plezier de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Sinds 2010 is hij als burgerraadslid nauw betrokken bij de gemeenteraadsfractie in Buren. Sinds april 2014 vervangt hij wegens ziekte Joop, die in maart 2015 het stokje weer zal overnemen.

Hij is lijsttrekker voor waterschapverkiezing in 2015 voor waterschap Rivierenland. Ongeacht de uitkomst blijft hij als burgerraadslid verbonden aan onze fractie in Buren.
Albert zet zich in om dierenwelzijn en zorg voor het milieu bij alle beleidsmakers tussen de oren te krijgen. In een plattelandsgemeente, waar veel meer landbouwhuisdieren als mensen wonen, valt dat niet mee. En het vele fruit dat bij ons wordt geteeld is voor het overgrote deel niet biologisch. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en monoculturen verarmen de bodem en verzieken mens en dier. Wij zijn dus hard nodig om een tegengeluid te laten horen.

 

 

 

Albert Zwarteveen

Clazien Bongaarts weet als registermediator partijen te verbinden. Daarmee weet ze mensen in beweging te krijgen. Dat heeft ook voor onze fractie zijn uitwerking. Sinds 2003 is ze al lid van onze partij en behoort daarmee tot een van de eerste leden van de Partij voor de Dieren.

Dieren en mensen die niet (goed) voor zichzelf kunnen opkomen vinden een waardevolle pleitbezorger in haar. Naast haar ondersteuning op alle gebieden die bij een raadsfractie komen kijken organiseert ze al onze werkbezoeken bij diverse bedrijven in onze gemeente. Als burgerraadslid weet zij de vertaalslag te maken van papier naar praktijk. Wat daarbij opvalt is haar enthousiasme om een brug te slaan tussen inwoners en bedrijven met onze fractie. De verslagen daarvan kunt u vinden op onze website en in onze nieuwsbrieven.

Haar “eigen” dieren zijn maar wat blij met de uitstekende verzorging. Het ontbreekt de kippen, honden en alle in-en uit vliegende dieren aan niets. Kortom een hardwerkende duizendpoot die niet over zich heen laat lopen.