Onze fractie

Gemeenteraadslid Joop de Jonge

Joop de Jonge heeft veel gedaan binnen de ‘dierenbeschermingswereld’. Zo is Joop bijvoorbeeld 7 jaar lang voorzitter geweest van de lokale afdeling van de Dierenbescherming, de afdeling Rivierenland (2003 – 2010). In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren, natuur en (leef)milieu bij de ‘oude’ politieke partijen onderwerpen waar nauwelijks aandacht voor is. Dieren zijn er voornamelijk om op te eten en natuur en milieu zijn door alle nieuwe regels eigenlijk alleen maar lastig en het kost nog geld ook. Kortom, het is hard nodig dat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zit om de speerpunten van de partij hoog op de politieke agenda te zetten. Net als in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid in de raad andere partijen laten nadenken over belangrijke zaken met betrekking tot natuur, milieu en dierenwelzijn.
Zo wil de Partij voor de Dieren van de gemeente Buren een jachtvrije gemeente maken, zich verzetten tegen megastallen, meer schuilstallen voor weidedieren mogelijk maken en ondersteuning bieden aan dierenambulances en dierenopvangcentra. Kortom, werk genoeg voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Buren.