Onze fractie

 

 

Gemeenteraadslid Joop de Jonge

Joop de Jonge (1960) is sinds 2010 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Buren. Joop heeft veel gedaan binnen de ‘dierenbeschermingswereld’. Zo is Joop bijvoorbeeld 7 jaar lang voorzitter geweest van de lokale afdeling van de Dierenbescherming, de afdeling Rivierenland (2003 – 2010).

In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren, natuur en milieu bij de ‘oude’ politieke partijen onderwerpen waar nauwelijks aandacht voor is. Dieren zijn er (volgens deze partijen) voornamelijk om op te eten, natuur is lastig als je ergens wilt bouwen en milieu kost geld. Kortom, goed dat de Partij voor de Dieren sinds 2010 in de gemeenteraad zit om de speerpunten van de partij hoog op de agenda te zetten. Net als in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid in de raad andere partijen laten nadenken over belangrijke zaken met betrekking tot dieren, natuur en milieu.

Steeds meer mensen zien gelukkig in dat onze omgang met dieren ingrijpend moet veranderen. We zijn dan ook enorm blij dat de inwoners van Buren ons werk in 2018 belonen met een 2e zetel in de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid  Albert Zwarteveen

Sinds 2010 is Albert als burgerraadslid betrokken bij de gemeenteraadsfractie in Buren. Vanaf 2015 heeft hij namens de Partij voor de Dieren zitting in het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland.

Albert zet zich in om dierenwelzijn en zorg voor het milieu bij alle beleidsmakers tussen de oren te krijgen. In een plattelandsgemeente, waar veel meer landbouwhuisdieren dan mensen wonen, valt dat niet mee. Het fruit en de laanbomen die bij ons worden geteeld, worden gevoed en "beschermd" met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De monoculturen verarmen de bodem en verzieken mens en dier. Wij zijn dus hard nodig om een tegengeluid te laten horen.

Daarnaast is door de enorme handel die is ontstaan, onze groene Betuwe behoorlijk verziekt door zwaar verkeer en grote (logistieke) bedrijven. Deze horen thuis op industrieterreinen en niet tussen de boomgaarden of in de dorpskernen.

 

 Fractie-ondersteuner en burgerlid Sonja van der Neut

Sinds 1972 heeft Sonja in verschillende dorpen van de gemeente gewoond. Gedreven door verontwaardiging over de grootschaligheid van de uitbuiting van dieren is zij sinds enkele jaren actief binnen de fractie van de Partij voor de Dieren in Buren. Sonja is ervan overtuigd dat er lokaal veel gedaan kan worden om dierenwelzijn te verbeteren. In de gemeente Buren alleen al worden honderdduizenden dieren in stallen gehouden. Een deel daarvan komt nooit buiten. "Onze bio-industrie is een ongekende schande, een blinde vlek waar ik graag de aandacht op vestig. Dat wordt niet altijd gewaardeerd."

Naast dierenwelzijn, zet Sonja zich graag in voor natuur en milieu, want als de hele wereld zou leven zoals wij, zouden we meerdere aardbollen nodig hebben. Als consument hebben wij grote invloed. Wat wij niet kopen, zal niet geproduceerd worden. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een betere wereld. "Verbeter de wereld, begin in Buren!"

 

Fractie-ondersteuner en burgerlid Diana van Kruistum

Diana was actief betrokken bij de Dierenbescherming. Ook is ze al jaren actief voor het Dierenasiel Tiel en de Partij voor de Dieren omdat respect voor de natuur en voor dieren erg belangrijk voor haar is. Dieren ziet  Diana als individuen met recht op een waardig leven, in het verlengde van hun natuurlijke behoeften. De mens heeft niet het recht om dier en natuur uit te buiten.  "Deze manier van in het leven staan, uit zich in keuzes die ik maak als consument (je kiest ook met je mes en vork) en in de politiek: Partij voor de Dieren."

Diana van Kruistum voltooide de Sociale Academie, volgde verschillende opleidingen in de dierenzorg en is op dit moment bezig met een opleiding tot yogadocent.